Co je vízum

Osob, které o pojmu vízum nikdy neslyšely je velmi málo. Ne každý si dokáže představit, co všechno tento pojem znamená. Je to samozřejmě dokument, který povoluje odjezd, pobyt a vstup do konkrétního státu.

Vízum jako takové je nejčastěji formulář nebo razítko v pasu, ale mohl by to být i samostatný papír s potvrzením. Vydává jej země, kam se chystáte odcestovat. Můžete se setkat s omezením vycestování. Některé země neakceptují některé důvody vycestování.

Je taky velmi mnoho variant víz. Pokud byste chtěli vycestovat do Ameriky, budete muset vybrat téměř z 20 různých druhů víz. Země, které vízum požadují, jsou Čína, SAE nebo Rusko. Pokud chcete vycestovat do země, která vízum nepožaduje, patří sem Ukrajina, Japonsko, Dominikánská Republika nebo Bosna a Hercegovina. Podstatné je ohlídat si i jiné podmínky pobytu – víza by mohly být omezeny časem pobytu a platnost vystačí u některých jen na 3 měsíce.

O víza se žádá na zvláštním úřadu. V České Republice jsou pouhé 3 úřady, kde si můžete vízum vyžádat, ale velmi záleží i na zemi, kde chcete vycestovat. Nemusí Vám vízum udělit. Je tedy více způsobů, jak vízum získat. Už jsme si řekli, že to můžeme zkoušet „vlastnoručně“. Takovéto problémy také můžete nechat agentuře. Hodně kontaktů na tyto agentury najdete na internetu. Záleží samozřejmě na tom, koho se rozhodnete oslovit. Jistě není dobré, když na hranicích zjistíte, že jste zapomněli podstatné dokumenty nebo že je vízum neplatné nebo jiné problémy. Je tedy otázka, na koho se máme s podobným problémem obracet. Známý se zkušenostmi se získáváním víza je jeden z nejlepších způsobů. Ne každý takového známého má.

Je podstatné počítat s tím, že na vízum se čeká celmi dlouho. Zvažte proto, jestli máte dostatek času. Vyplatí se řešit tyto záležitosti včas. Hodně záležitostí závisí na Vaší přípravě a podcenit tyto podstatné věci se často nevyplácí.